Personvernerklæring og samtykke til bruk av data hos www.zalando.no

Personvern handler om tiltro og det er viktig for oss at du kan stole på oss. For at du skal føle deg sikker når du er inne på sidene våre, er vi nøye med å overholde gjeldene lover og regler når vi behandler de personlige opplysningene du gir oss. Her informerer vi deg om hvordan vi samler inn og behandler slike data. Personvernerklæringen nedenfor angir hvilke opplysninger som registreres om deg når du besøker nettsidene våre, hva vi bruker dem til og hvem du kan kontakte hvis det er noe du lurer på.

1. Ansvarlig avdeling og brukers rettigheter

Ansvarlig avdeling for innsamling, bearbeiding og bruk av dine personlige opplysninger slik (den tyske) datavernlovgivningen definerer det, er Zalando SE (heretter: Zalando). Zalando kan du kontakte på denne adressen:

- Post: Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland

- Faks: +49 (0)30 2759 46 93

- E-post: personvern@zalando.no

Du kan til enhver tid få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg eller gjøre bruk av retten du har til å sperre eller slette dataene. I så fall kan du kontante oss på en av disse adressene. Hvis du ønsker å imøtegå Zalandos innsamling, bearbeiding eller bruk av opplysningene om deg slik disse personvernbestemmelsene eller deler av dem angir, kan du gjøre innsigelsene dine gjeldende per e-post, faks eller brev til adressen ovenfor.

2. Innsamling, bearbeiding og bruk av personlige opplysninger

Personlige opplysninger er enkeltopplysninger om faktiske eller personlige forhold omkring en person eller en person som det er mulig å identifisere. Dette gjelder f.eks. navnet ditt, telefonnummeret, adressen og alle opplysninger du gir når du registrerer deg eller oppretter en kundekonto.

2.1 Kundekonto For alle kunder som registrerer seg hos oss under "registrer deg nå" oppretter vi en kundekonto. Kundekontoen gir kunden direkte tilgang med passord til sine egne, lagrede personopplysninger. Her finner du bl.a. opplysninger om gamle, åpne og nylig registrerte bestillinger eller kan redigere personopplysningene diner eller angi ønske om å motta nyhetsbrev.

2.1.1 Opprette kundekonto

Disse opplysningene kreves når du oppretter en kundekonto (pliktfelt):

- E-post adresse

- Passord

- Fornavn

- Etternavn

- Kjønn

- Videre må du godta personvernbestemmelsene våre og at vi gjør en kredittsjekk.

Faktura- og leveringsadresse trenger vi først når du gjør en bestilling. For en bestilling trenger vi riktige opplysninger om navn og adresse samt betalingsinformasjon. E-post-adressen din trenger vi for å kunne sende deg en bekreftelse når de bestilte varene er sendt, og for generelt å kunne kommunisere med deg. Dessuten fungerer e-post-adressen som identifikasjon (log in-navn) når du går inn på kundekontoen din.

2.1.2. Bruk av kundekontoen

Du kan gå inn på Zalandos europeiske nettbutikker via kundekontoen din. Dessuten kan du bruke kundekontoen din til å logge deg inn på Zalando Lounge (et av mange tilbud fra Zalando SE) eller andre tilbud fra Zalando-gruppen (f.eks. Zalon eller MOVMNT). Opplysningene om deg blir bare gitt videre til disse sidene hvis du logger deg inn der. Hvis det ikke dreier seg om tjenester fra Zalando SE (f.eks. Zalando Lounge), blir opplysningene bare gitt videre med godkjenning fra deg når du registrerer deg.

Hvis du ikke logger deg ut av kundekontoen vil du automatisk fortsatt være innlogget. Denne funksjonen gjør at du kan bruke noen av tjenestene våre (som f.eks. ønskelisten) uten å måtte logge deg inn på kundekontoen. Av sikkerhetsgrunner må du likevel angi passordet ditt hvis du vil forandre på personlige opplysninger eller sende en bestilling.

2.1.3. Mine preferanser

På Zalando kan du angi hvilke merker eller kategorier du interesserer seg spesielt for og hvilke merker du liker best. For dette bruker du funksjonen "mine preferanser". Du kan når som helst gå inn på kundekontoen og se eller forandre på ønskene dine. Vi bruker opplysningene om deg til å personalisere startsiden din, så det vi tilbyr deg blir så relevant og interessant som mulig.

2.2 Innsamling, bearbeiding og bruk av dine personlige opplysninger

Vi samler, lagrer og bearbeider opplysningene om deg for bruk i hele prosessen rundt kjøpet ditt, inkludert eventuelle senere reklamasjoner, bruk i forbindelse med tjenester (f.eks. "mine preferanser"), for teknisk administrasjon, interne markedsføringstiltak (se mer om dette under punkt 2.3) og for å kunne hindre straffbare handlinger og bedrageri. Personopplysningene videreformidles bare til tredjemann i tilfeller der loven tillater det, spesielt i forbindelse med å levere en bestilling, til bokføringsformål, markedsføring eller dersom du på forhånd har gitt tillatelse til det. I sammenheng med en leveranse vil f.eks. tjenesteleverandørene vi bruker (transportører, logistikkforetak, banker) få tilgang til de opplysningene de trenger for å gjennomføre bestillingen. Tjenesteleverandørene har kun adgang til å bruke opplysningene til å utføre sine definerte oppgaver.

2.3 Bruk av dine personopplysninger til markedsføringsformål

I tillegg til å behandle opplysningene dine i forbindelse med bestillinger du gjør hos Zalando, bruker vi dem til følgende formål: For å kunne forbedre og tilpasse opplevelsen du har av hjemmesiden vår og gjøre den mer kundevennlig; for å kommunisere med deg om bestillingene dine og spesielle produkter eller reklametiltak og for å kunne anbefale produkter eller tjenester som interesserer deg.

Til dette bruker vi informasjon vi har lagret, f.eks. mottaks-/lesebekreftelser på e-poster, opplysninger om hvilken type terminal du bruker, internettforbindelsen, operativsystemet, plattformen, dato og tidspunkt du besøkte hjemmesiden samt hvilke produkter du så på og informasjon du gir oss (inkludert slike som sendes eller genereres automatisk). I tillegg ser vi på bestillingshistorien din.

Du kan til enhver tid motsette deg bruken av personopplysningene dine til reklameformål - helt eller på enkelte områder. Det koster deg ikke mer enn overføringen av meldingen til oss. Det er tilstrekkelig med en meddelelse i tekstform til en av kontaktadressene som oppgis under punkt 1 (e-post, faks, brev).

2.3.1 Nyhetsbrev

For å sende ut nyhetsbrevet bruker vi den e-post-adressen du har oppgitt: Vi trenger en bekreftelse fra deg på at du, som eier av e-post-adressen, er inneforstått med å motta nyhetsbrevet.

Hvis du senere ikke lenger ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du avbestille det, uten at det oppstår andre kostnader enn for å sende meldingen. Det er tilstrekkelig med en meddelelse i tekstform til en av kontaktadressene som oppgis under punkt 1 (e-post, faks, brev). Selvfølgelig finnes det også en avbestillings-lenke i hvert nyhetsbrev.

2.3.2 Produktanbefalinger på e-post

Hvis du en gang har gjennomført en bestilling på Zalando, vil du regelmessig motta anbefalinger om produkter på e-post. Produktanbefalingene kommer uavhengig av om du abonnerer på nyhetsbrevet. Vi ønsker å informere deg om produkter i sortimentet vårt som vi tror kan interessere deg, utfra de kjøpene du allerede har gjort.

Hvis du senere ikke lenger ønsker å motta produktanbefalinger eller annen reklame, kan du motsette deg det når som helst, uten at det oppstår andre kostnader enn for å sende meldingen. Det er tilstrekkelig med en meddelelse i tekstform til til en av kontaktadressene som oppgis under punkt 1 (e-post, faks, brev). Selvfølgelig finnes det også en avbestillings-lenke i hvert nyhetsbrev.

2.3.3 Nettbannere

Opplysningene som samles når du besøker siden, brukes også til å vise deg spesielle nettbannere. Dette er reklame som vi gjør på andre nettsider. Som oftest brukes såkalte cookies eller piksler i den forbindelse. Vi har som mål å gjøre reklamen du mottar mer nyttig og interessant for deg.

Derfor vil du hovedsakelig se nettbannere med produkter som du har sett på, eller som ligner på produkter du har sett på, på sidene våre (såkalt retargeting). Når det gjelder nettbannere bruker vi utelukkende data-pseudonymer; klartekst-informasjon om deg som person (f.eks. navnet eller e-post adressen din) blir ikke lagret i cookiene.

Du finner mer informasjon om cookies, piksler og retargeting under punkt 4 og 7 i denne erklæringen.

2.3.4 Konkurranser, markeds- og meningsmålinger

Ved konkurranser vil vi benytte opplysningene for å informere vinnere og reklamere for våre tilbud. Du kan finne flere detaljer om respektive konkurranser i våre deltagerbetingelser.

Vi benytter dessuten dine personlige opplysninger i meningsmålinger og markedsundersøkelser. Opplysninger som samles inn i forbindelse med menings- og markedsundersøkelser brukes ikke til reklameformål. Mer detaljerte opplysninger (spesielt om analyseringen av svarene dine) finner du i forbindelse med den enkelte undersøkelsen/der du avgir svarene dine. Svar du gir på slike undersøkelser blir ikke gitt videre til tredjepart eller offentliggjort.

Du kan til enhver tid motsette deg bruken av opplysninger om deg i forbindelse med meningsmålinger og markedsundersøkelser - helt eller på enkelte områder. Det koster deg ikke mer enn overføringen av meldingen til oss. Det er tilstrekkelig med en meddelelse i tekstform til en av kontaktadressen som oppgis under punkt 1 (e-post, faks, brev). Selvfølgelig finnes det også en avbestillings-lenke i hver undersøkelses-e-post.

3. Kredittopplysninger

Før vi inngår en kjøpsavtale innhenter vi kredittopplysninger. Det gjør vi for å kunne tilby deg forskjellige typer betalingsalternativer. Kredittopplysningene gjør samtidig at vi kan sikre oss mot manglende betaling. I tillegg sikrer denne rutinen både deg og oss mot bedrageri og andre straffbare forhold.

Som en del av å innhente kredittopplysninger kontrollerer vi alle data vi har tilgang til for å bestemme hvilke betalingsalternativer vi kan tilby for en bestilling. Vi ser på tidligere bestillinger på din kundekonto, om leveringsadressen og fakturaadressen er like, om det er angitt en ny leveringsadresse eller om bestillingen skal leveres til en pakkestasjon.

I tillegg til de opplysningene vi har selv, henter vi informasjon fra eksterne tilbydere. Da videresender vi de personrelaterte opplysningene som er nødvendige (for- og etternavn, adresse og evtl. fødselsdato) til dette kredittopplysningsbyrået:

Experian AS, Postboks 5275, Majorstua, 0303 Oslo

På grunnlag av opplysningene vi sender dem, foretar de en matematisk-statistisk vurdering av kredittverdigheten din i forhold til den aktuelle bestillingen (scoring). Videre bruker kredittbyrået samme type opplysninger fra andre foretak (f.eks. andre nettbutikker) for å verifisere adresser/identitet og for senere beregning av score. Når sannsynlighetsverdiene beregnes tas adressen din også med. I enkelte tilfeller kan dette gi opplysninger om faktiske, negative forhold.

Hvis du ikke er inneforstått med den betalingsmetoden du tilbys, kan du gjerne kontakte oss på den adressen du finner under punkt 1. Da vil vi gjøre en revurdering basert på dine ønsker.

Du har til enhver tid rett til å få innsikt i / tilbakekalle samtykket til fremtidig videreformidling av lagrede personopplysninger. Kontakt oss på adressen du finner under punkt 1 eller kredittbyrået direkte (adresse ovenfor).

4. Cookies (informasjonskapsler)

Aksept av cookies er ikke en forutsetning for å besøke hjemmesiden. Men vi gjør oppmerksom på at bruk av ”handlevogn”-funksjonen og bestilling på hjemmesiden kun er mulig etter å ha aktivert cookies.

Hva er Cookies?

Cookies er små tekstfiler som lagres på harddisken din og gjør at våre servere kan identifisere din PC. Man skiller stort sett mellom 2 forskjellige typer cookies; såkalte økt-cookies, som slettes så snart du lukker nettleseren din, og midlertidige/permanente cookies, som lagres i lang tid/permanent på datamaskinen din. Denne typen lagring hjelper oss til å tilpasse nettsidene og tilbudene våre og gjør dem lettere å navigere på for. For eksempel lagres noe av det du skriver inn, så du ikke må gjøre det på nytt hele tiden.

Hvilken type cookies bruker Zalando?

De fleste av cookiene vi bruker slettes automatisk fra harddisken din når du stenger nettleseren din (avslutter økten; altså øktbaserte cookies). Økt-cookies bruker vi f.eks. for at du skal kunne bruke handlevogn-funksjonen på flere sider. Vi bruker også cookies som blir liggende på harddisken din. Neste gang du besøker siden vår, vet vi at du har vært her før og hvilke innstillinger du gjorde. Både midlertidige og permanente cookies (varighet fra 1 måned til 10 år) lagres på harddisken din og slettes av seg selv etter angitt tid. Spesielt denne typen cookies hjelper oss til å gjøre tilbudet vårt mer brukervennlig, effektivere og sikrere. Med disse opplysningene er det f.eks. mulig å vise informasjon som interesserer deg spesielt på siden. Det eneste formålet med disse cookiene er å tilpasse tilbudet vårt så godt som mulig til dine ønsker og å gjøre det enklere for deg å navigere på nettsiden.

Hvilke opplysninger er det som lagres i cookiene?

Cookiene som Zalando bruker lagrer opplysningene under pseudonym. Når cookien aktiveres tilordnes den et id-nummer som ikke settes i sammenheng med personopplysningene dine. Navnet ditt, IP-adressen eller andre opplysninger som ville gjøre det mulig å koble cookien til deg, lagres ikke i cookien. Cookie-teknologien gir oss utelukkende anonymiserte data, f.eks. om hvilke sider i nettbutikken som besøkes, hvilke produkter som klikkes på osv. Hva er "onsite-targeting"? På Zalandos nettsider brukes cookie-teknologi til å optimalisere reklamen og hele online-tilbudet vårt. Disse opplysningene brukes ikke til å identifisere deg personlig, men utelukkende til en anonymisert analyse av hvordan siden brukes. Med denne teknologien kan vi vise deg reklame og/eller spesielle tilbud og tjenester, som velges utfra informasjon vi får fra å analysere klikkstrømmen din (f.eks. reklame som tar utgangspunkt i at det bare ble søkt etter sportssko de siste dagene). Vi har som mål å gjøre nett-tilbudet vårt så attraktivt som mulig for deg og å gi deg reklame for ting du interesserer deg for.

Finnes det cookies fra tredjeparter også (third-party cookies)?

Zalando har reklamepartnere som hjelper til med å gjøre nettsidene mer interessante for deg. Derfor lagres det også cookies fra partnerbedrifter på harddisken når du besøker nettsidene. Det dreier seg om midlertidige/permanente cookies som slettes automatisk etter angitt tid. Både midlertidige og permanente cookies (varighet fra 14 dager til 10 år) lagres på harddisken din og slettes av seg selv etter angitt tid. Cookiene fra partnerne våre inneholder også bare pseudonymer for data som stort sett allerede er anonymiserte. Det kan f.eks. være opplysninger om hvilke produkter du har sett på, om du kjøpte noe, hvilke produkter du lette etter osv. Reklamepartnerne våre registrerer også informasjon om hvilke sider du besøkte før du kom til oss og hvilke produkter du interesserte deg for. På den måten får du reklame som du kan ha nytte av.

Re-targeting

Nettsidene våre bruker såkalt "re-targeting"-teknologi. Vi bruker den for å gjøre internett-tilbudet vårt mer interessant for deg. Med denne teknikken kan vi rette reklame til brukere som tidligere har interessert seg for nettbutikken og tilbudet vårt når de besøker siden til en av partnerne våre. Vi er sikre på at å integrere en personlig, interesserelatert reklame er mer interessant for internettbrukerne enn nøytral reklame uten personlig referanse. Visningen av slik reklame på nettsidene til partnerne våre skjer på grunnlag av cookie-teknologi og analyse av forutgående navigering. Denne typen reklame skjer helt pseudonymisert.

Når du besøker nettsiden vår aktiveres cookies som registrerer, lagrer og analyserer opplysninger hvordan du bruker siden. Videre lagres opplysningene om deg i cookiene etter at økten er over og hentes fram neste gang du besøker siden.

Hvordan kan du hindre lagring av cookies?

Du kan gå inn i nettleseren din og angi at cookies bare skal lagres når du godkjenner det og på den måten hindre at cookies lagres i framtiden. Hvis du ønsker å akseptere cookies fra Zalando, men ikke fra tjenesteleverandørene eller partnerne våre, kan du velge "Blokkere cookies fra tredjeparter" i nettleseren.

Du vil kunne finne opplysninger om hvordan du aviser nye og sletter eksisterende cookies under "hjelp" i menyen til nettleseren din.

5. Loggfiler

Hver gang du går inn på en av Zalandos nettsider sender nettleseren opplysninger om bruken og lagrer dem i såkalte loggfiler. Disse datapostene inneholder følgende opplysninger: Dato og klokkeslett for besøket, navnet på nettsiden, IP-adressen, referanse-URL (URL-en du kom til siden fra), overført datamengde, samt informasjon om nettleser-versjon og produkt.

Vi analyserer disse loggfilene for å kunne forbedre tilbudet og Zalando-shop og gjøre den mer brukervennlig, finne og rette eventuelle feil og kontrollere server-kapasiteten vår. Vi bruker også loggfilene til å avverge angrep på Zalando-shopen - f.eks. såkalte tjenestenektangrep, som har til hensikt å blokkere Zalando-shopen ved å overbelaste den.

6. Nettanalyse

For hele tiden å kunne forbedre og optimalisere tilbudet vårt, gjør vi bruk av såkalt tracking-teknologi. Til dette bruker vi tjenester fra Google Analytics og Webtrekk

6.1 Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google (Universal) Analytics, en nettanalyseløsning fra Google Inc. (www.google.no). Med metodene til Google (Universal) Analytics er det mulig å analysere hvordan du bruker nettsiden; f.eks. med bruk av cookies eller tekstfiler som lagres på computeren din. Informasjonen Google samler om bruken av denne nettsiden overføres til en Google-server i USA og lagres der. Hvis IP-anonymisering aktiveres på denne nettsiden vil IP-adressen avkortes før den sendes innenfor EU eller EØS-området. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen sendes til en Google-server i USA før den avkortes der. Den anonymiserte IP-adressen som nettleseren din sender til Google Analytics sammenholdes ikke med andre data hos Google.

Du kan hindre at opplysningene som registreres i cookiene (inkl. IP-adressen) overføres til og behandles av Google ved å laste ned og installere en plugin som du finner på denne lenken:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no.

Alternativt kan du klikke på denne lenken for å hindre at Google Analytics registrerer aktivitet på denne nettsiden i framtiden. Da legges det en opt-out cookie på computeren/enheten din. Hvis du sletter cookiene dine, må du klikke her på nytt.

6.2 Webtrekk

Til den statistiske vurderingen av nettsidene bruker vi teknologi fra Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlin, Tyskland (www.webtrekk.de). Med deres hjelp samler vi statistiske data om bruken av nett-tilbudet vårt. Disse dataene brukes til å forbedre og optimalisere tilbudet vårt så det blir mer interessant for brukerne. På området datavern er Webtrekk GmbH sertifisert av TÜV Saarland for Web Controlling Software som Zalando bruker. Spesielt ser denne sertifiseringen på registrering og bearbeiding av tracking-data med tanke på datasikkerhet og samsvar med personvernlovgivningen. Informasjonen som nettleseren din sender i forbindelse med bruken av nettsidene, blir registrert og vurdert. Det skjer med bruk av cookie-teknologi og såkalte piksler som finnes på alle nettsider. Følgende opplysninger registreres: Forespørsel (navn på rekvirert fil), nettleser-type/-versjon, nettleser-språk, operativsystem, innvendig oppløsning nettleservindu, skjermoppløsning, Javascript-aktivering, Java på/av, cookies på/av, tonedybde, referanse URL, IP-adresse (registreres kun i anonymisert form og slettes umiddelbart etter bruk), tidspunkt, antall klikk, bestillingsverdi, handlekurver og anonymisert innhold i formularer (f.eks. om det ble oppgitt et telefonnummer eller ikke). Direkte tilknytning til en person er utelukket. Dataene som samles på denne måten brukes til å lage anonyme brukerprofiler som igjen er grunnlaget for statistikkene våre. Dataene som samles inn med Webtrekk-teknologi brukes ikke til å identifisere besøkerne på denne nettsiden uten at det gis spesiell tillatelse til det. De vil aldri sammenholdes med personlige opplysninger om pseudonymet.

Webtrekks datainnsamling og -lagring kan når som helst trekkes tilbake med fremtidig virkning. Gå inn på denne lenken for å gjøre dette: https://www.webtrekk.com/en/index/opt-out-webtrekk

Hvis du bekrefter denne lenken, legges det en såkalt opt-out cookie på harddisken din. Den gjelder i 5 år. Husk at hvis du sletter aller cookier som finnes på computeren din, vil du samtidig slette denne opt-out cookien: det innebærer at hvis du fortsatt ønsker å motsette deg at Webtrekk automatisk henter opplysninger om nettbruken din, må du legge den inn på nytt. Opt-out cookien legges inn på én nettleser / én computer. Hvis du går inn på sidene våre fra forskjellige enheter eller forskjellige steder eller nettlesere, må du aktivere opt-out cookien på hver enkelt enhet.

7. Retargeting og datainnsamling for nettbannere tredjepart

I sammenheng med retargeting og bannerreklame bruker vi tjenester fra tredjeparter som plasserer cookies på nettsidene våre. Vi bruker disse tjenestetilbyderne:

- Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/

- Nugg.ad GmbH, Rotherstr. 16, 10245 Berlin, Tyskland;

https://www.nugg.ad/en/privacy/general-information.html

- Adform Germany GmbH; Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Tyskland;

http://site.adform.com/privacy-policy/en/

- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

https://www.facebook.com/about/privacy

- Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike;

http://www.criteo.com/en/privacy/

- The Rubicon Project Ltd., Walmar House, 5th Floor, 296 Regent St., London, W1B 3HR, Storbritannia;

http://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

- Yieldlab AG, Colonnaden 41. 20354 Hamburg, Tyskland;

http://www.yieldlab.com/meta-navigation/data-protection/

- Xaxis, Inc., 132 West 31 Street, 9th Floor, New York, NY 10001, USA;

https://www.xaxis.com/static/view/privacy-policy-en

8. Sikker dataoverføring

Vi overfører personopplysningene dine sikkert og kryptert. Det gjelder selvfølgelig også for bestillinger og når du logger deg inn. Vi bruker krypteringssystemene TLS (Transport Layer Security) og SSL (Secure Socket Layer).

Videre sikrer vi nettsidene og systemene våre med tekniske og organisatoriske tiltak mot tap, ødeleggelse og uvedkommendes tilgang, manipulering og overføring av opplysninger om deg.